Seguidores

Obradoiro de iniciación á reflexoloxía, 14/12/2013

Publicado por Maxiavida lunes, 18 de noviembre de 2013

Mans e pés son moitas veces grandes esquecidos no coidado da nosa saúde. Nembargantes, teñen grande importancia, tanto no físico (pola presenza de reflexos fundamentais), coma no enerxético (neles hai importantes chakras secundarios), coma no plano simbólico (non hai máis que analizzar expresión coma "póñome ós seus pés" ou "man a man").
O noso traballo neste obradoiro consistirá en coñecer aspectos básicos da anatomía de pés e mans, aprender exercicios básicos que nos permitan manter e mellora-la súa saúde e descobrir maniobras sinxelas coas que iniciarnos na masaxe e automasaxe reflexolóxica, familiarizándonos co mapa de zonas reflexas.

A aportación por participar no obradoiro será de 20€

Celebrarase en Espazo Maxiavida, r/ Troncoso, 26-3ºC, de 10:30 a 13:30

Facilita Patricia Rivas Gallego (Ravideep Sherni Kaur), educadora social, monitora de Ioga e Pilates, terapeuta manual especializada en reflexoloxía.

--------------------------------------------------------------------------------

Manos y pies son muchas veces grandes olvidados en el cuidado de nuestra
salud. Sin embargo, tienen gran importancia, tanto en lo físico (por la presencia de
puntos reflejos fundamentales), como en lo energético (en ellos hay chakras
secundarios muy importantes) como en el plano simbólico ( no hay más que analizar
expresiones como “me pongo a sus pies” o “mano a mano”).
Nuestro trabajo en este taller consistirá en conocer aspectos básicos de la
anatomía de pies y manos, aprender ejercicios básicos que nos permitan mantener y
mejorar su salud y descubrir maniobras sencillas con las que iniciarnos en el masaje y
automasaje reflexológico, familiarizándonos con el mapa de zonas reflejas.
Se celebrará en Espazo Maxiavida, r/ Troncoso, 26-3ºC, de 10:30 a 13:30


 
La aportación por participar en el taller será de 20€

0 comentarios

Publicar un comentario